تاریخچه فایل‌ها در دست حافظه‌های ابری
نوامبر 15, 2016

اردشیر­اول

اردشیر اول تاج مخصوص

اردشیر­اول ملقب به اردشیر­بابکان در اواخر سال 224 میلادی پس از پیروزی بر اردوان ششم اشکانی قدرت را به دست گرفت­.

پس از این پیروزی رسما سلسله ساساسنیان را پایه­گذاری کرد و خود را شاهنشاه نامید­.

اردشیر­بابکان پس از قریب به شانزده سال سلطنت در سال 240 میلادی درگذشت­.

از اردشیر­اول سکه هایی در اندازه­های ارزشی مختلف شامل ابول­ ، نیم دراخم ، یک دراخم و تترا (­چهار­) دراخم به دست آمده است­. سکه­های این پادشاه غالبا از جنس نقره بوده اما از جنس طلا ، مس و برنز نیز سکه­هایی ضرب شده است­.

از دوره پادشاهی اردشیر­اول شاهد ظهور نمادهایی بر­روی سکه­ها هستیم که عمده­ترین آنها به شرح ذیل میباشد­:

نماد فَرِایزدی یا نشانه شاهی

نماد وجود جسمانی یا نشانه جانشینی شاهی

نماد حلال ماه و ستاره یعنی همان نشانه ویژه فرمانروایی پارس

نماد سه نقطه که یادآور سه گوهر برهما ، ویشنو و شیوا در آیین هندوا بوده است

 نمادهای حلقه روبان دار ، ماه ، ستاره یا خورشید

نماد نقش گردونه یا سه پره یا نشانه گردباد ( نمادی بر کلاه شاهان میشان / نشانه فتح میشان ­)

نماد نقش شاهین یا عقاب ( نشانه فتح انتاکیه )

نماد نقش تاج کنگره­دار ( نماد اهورامزدا )