نوامبر 15, 2016

شاپور­اول

شاپور­اول ( شهپور / شهپوهر ) در سال 240 میلادی پس از مرگ پدرش به تخت سلطنت تکیه زد و قریب به سی و یک سال […]
نوامبر 14, 2016

اردشیر­اول

اردشیر­اول ملقب به اردشیر­بابکان در اواخر سال 224 میلادی پس از پیروزی بر اردوان ششم اشکانی قدرت را به دست گرفت­. پس از این پیروزی رسما […]